Wykonujemy:

- oceny techniczne budynków;

- opinie techniczne budynków;

- ekspertyzy techniczne budynków

Koszty wykonania opinii technicznych oraz ekspertyz budowlanych zaczynają się od 1 500,00 PLN netto.

  

Opinia techniczna

 

To ocena stanu obiektu budowlanego wystawiona na podstawie oględzin i dostępnej dokumentacji projektowej. Zawiera ocenę rozwiązań i zjawisk zachodzących w procesie projektowania, realizacji oraz użytkowania obiektów budowlanych. Może obejmować ocenę poszczególnych elementów konstrukcyjnych, elementów ogólnobudowlanych, ocenę rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz nakładów finansowych związanych z realizacją poszczególnych elementów budynków lub realizacją całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Ekspertyza techniczna

 

To ocena stanu obiektu budowlanego poparta badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi fundamentów, stropów, ścian oraz innych elementów konstrukcji, dachu, elewacji. Zawiera między innymi opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku, ich wymiary i materiały, z jakich są zrobione. W opracowniu zawarta jest też ocena stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy oraz ocena stanu instalacji. Przedstawia wszelkie uszkodzenia występujące w badanych elementach, wskazuje przyczyny powstawania tych uszkodzeń oraz zalecenia dotyczące koniecznych napraw, wzmocnień, osuszenia czy ocieplenia konstrukcji. Ekseprtyza zawiera także zalecenia co do sposobu wykonania napraw w remontowanym obiekcie