Przegląd budowlany 1-roczny

m2 powierzchni zabudowy ( dachu)

Cena netto za przegląd (budowlany i sanitarny)

50 – 500

od 500 zł za obiekt

600 – 1000

 od 600 zł za obiekt

1001 – 2000

od 700 zł za obiekt

2001 – 3000

od 850 zł za obiekt

Powyżej 3000

od 1 000 zł za obiekt

 

 Przegląd elektryczny 5-letni

- Pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych:.........40,00-120,00 zł netto za mieszkanie

- Pomiary instalacji elektrycznej w lokalach usługowych:............100,00 zł netto za lokal usługowy

- Pomiary instalacji elektrycznej administracyjne:........................200,00-500,00 zł netto 

- Protokoły z pomiarów:................................................................800,00 zł netto

 

Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail zakresu kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.

Kontakt:

tel. kom. : 660 454228

adres mail : wojciech.rawa@rawkon.pl