Przegląd budowlany 1-roczny

m2 powierzchni zabudowy ( dachu)

Cena netto za przegląd (budowlany i sanitarny)

50 – 500

od 400 zł za obiekt

600 – 1000

 od 500 zł za obiekt

1001 – 2000

od 600 zł za obiekt

2001 – 3000

od 750 zł za obiekt

Powyżej 3000

od 900 zł za obiekt

 

 Przegląd elektryczny 5-letni

- Pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych:.........20,00-60,00 zł netto za mieszkanie

- Pomiary instalacji elektrycznej w lokalach usługowych:............50,00 zł netto za lokal usługowy

- Pomiary instalacji elektrycznej administracyjne:........................100,00-400,00 zł netto 

- Protokoły z pomiarów:................................................................800,00 zł netto

 

Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail zakresu kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.

Kontakt:

tel. kom. : 660 454228

adres mail : wojciech.rawa@rawkon.pl